18 اردیبهشت‌ماه؛ بزرگداشت شهدای تخریب‌چی منطقه شرهانی