وزیر دادگستری جدید رژیم تل‌آویو: باید مادران فلسطینی را کشت تا مبارز تربیت نکنند