ماندن کی‌روش ارتباطی به انتخابات ندارد/ جایگزین مناسبی نداشتیم!