نمایشگاه کتاب فرصتی برای هم افزایی فکری است/حوزه علمیه برای بالنده تر شدن از نظرات امام خمینی(س) استف