اسلامیان:با پرداخت حق پخش ۲۰ خریدار برای استقلال و پرسپولیس پیدا می‌شود