مایکروسافت پتنت نمایشگر تاشوی جدیدی را به نام خود ثبت کرد