اظهارات یکی از مدیران احمدی‌نژاد علیه رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای: دعا نمی‌کنم روحانی