یک چهارم باشگاه آرسنال در دست این فرد ایرانی است + عکس