یاحی رفت، عقدایی معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان شد