برق‌گرفتگی شدید مرد 45 ساله سمیرمی بر اثر رعد و برق