لابد پرسپولیس بزرگتر از میلان است/ اهلیت «آقای بی» را چه کسی بررسی می‌کند؟