دادکان: نه وزارت و نه فدراسیون کی‌روش را نمی‌خواهد