عکس/ چهارشنبه، روز شادی بزرگترین گروه از هواداران ایرانی!