بعید می‌دانم مجلس بتواند جلوی مزایده استقلال و پرسپولیس را بگیرد/ فدراسیون تصمیم‌گیرنده است، نه کی