هلاکت دهها تروریست در عملیات نیروهای مقاومت در مرز سوریه