رجزخوانی ادینهو برای استقلالی‌ها/ شادی جدیدی رو می کنم