شکرگذاری خادم المعتکفین درکارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین (ع)