یک چهارم باشگاه آرسنال در دست این ایرانی است + عکس