آیین نکوداشت استاد قدرت الله شریفی شاعر شیروانی برگزار شد