استخدام فارغ التحصیل فیزیک و برق قدرت در شرکت صنایع سیم و کابل واقع در استان خراسان رضوی