نظر‌هواداران‌پرسپولیس‌درباره‌حضور‌کریم‌باقری(ویدیو)