درمان بیش از یک هزارو 500 بیمار مبتلا به لک و پیس در کشور با سلولهای بنیادی