جانبازان ، شهدا و ایثارگران سرمایه های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند