تجلیل از مردی که هم با عقل زندگی می‌کند ، هم با دل