قالیباف:حجت الاسلام دعایی در خوش رفتاری، افتادگی، ادب و گذشت بین خواص و عوام نام آور است