کاخ‌سفید: آماده رایزنی با اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران هستیم