صداقت، وارستگی و سادگی حجت الاسلام دعایی، الگویی برای اصحاب قلم و رسانه است