رده بندی انفرادی و تیمی مسابقات کشتی آزاد اعلام شد