اپل ابزار تحلیلی ویژه‌‏ای برای توسعه‌‏دهندگان نرم‌‏افزار عرضه کرد