عنایتی: بازی استقلال و تراکتورسازی به خاطر تیموریان حساس نیست