تیم فوتبال سیاه جامگان قم فرصت صدرنشینی را از دست داد