محمدیان هم طلا گرفت/ آزادکاران ایران بر بام آسیا ایستادند