«شمع‌ها را خاموش نکن» ویژه خبرنگاران و عکاسان به صحنه می‌رود