کاخ‌سفيد: رايزني با کابينه جديد اسرائيل درباره برنامه هسته‌اي ايران را ادامه مي‌دهيم