کوالکام: شایعات داغ کردن اسنپ دراگون 810 پایه و اساسی ندارد