پایان کار تیم ملی با طلای چهارم محمدیان/قهرمانی ایران در کنار خلیج فارس