آزادکاران ایران با 4 طلا،2 نقره و یک برنز بر بام آسیا ایستادند