فروزان: تراکتورسازی مسی را هم بیاورد آنها را می‌بریم