تمامی تحریم‌ها باید در همان روز اول توافق لغو شود/ لزوم اجرای همه جانبه اقتصاد مقاومتی