عنایتی: قبول ندارم که دیدار استقلال و تراکتورسازی به خاطر آندو حساس است