مراسم عمامه گذاری طلاب توسط آیت الله مصباح یزدی - قم / عکس: محمدرضا جباری