من فعلا هستم؛ واکنش معاون وزیر نفت به شایعه استعفا