کشتی آزاد قهرمانی آسیا- قطر/سومین نشان طلای بر سینه یاراحمدی