دشمن درصدد نابودی گفتمان امام (ره) است/ اصول انقلاب را باید حفظ کرد