عکس منتشر نشده‌ای از جلسه عمامه‌گذاری سید حسن خمینی