تاثیر تحولات خاورمیانه بر بهای نفت/ عربستان به کدام طرف تاب می‌خورد؟