عنایتی: حساسیت بازی با تراکتورسازی ربطی به تیموریان ندارد