کاخ‌سفید: رایزنی با کابینه‌جدید اسرائیل درباره برنامه‌هسته‌ای ایران را ادامه می‌دهیم