یک سوم کاربران جدید آیفون در اروپا، پیش از این موبایل اندرویدی داشته اند