حضور داعش در منطقه تهدید جدی برای فرهنگ اسلامی است